BW được cấp chứng nhận CNR

Ngày 23/11/2019, Tổ chức quản lý an toàn tiêu chuẩn Technical Standanrds and Safety Authority (TSSA) đã cấp chứng nhận CNR OA19943.25 cho công ty BW fittings Việt Nam.

Chia sẻ